DETOKS 24H: 603 280 728 TERAPIA 24H: 605 280 728
Stacjonarna terapia leczenia uzależnień – dlaczego ma opinię najskuteczniejszej?

Stacjonarna terapia leczenia uzależnień – dlaczego ma opinię najskuteczniejszej?

Uzależnienie to przewlekła choroba z tendencją do nawrotów. Często jest porównywane do więzienia, gdyż osoba uzależniona jest niewolnikiem substancji, od której chce, ale nie potrafi się wyzwolić. Proces leczenia wydaje się natomiast trudny i wyczerpujący. Tymczasem nie musi tak być.

Uzależnienie można skutecznie leczyć, a dolegliwości związane z odstawieniem szkodliwych substancji znacznie złagodzić. Przeczytaj, jak przebiega terapia w ośrodkach stacjonarnych, i przekonaj się, że nie trzeba się jej bać.

Ośrodek leczenia uzależnień – kto powinien się do niego zgłosić?

Teoretycznie można uzależnić się od wszystkiego, jednak opinię najgroźniejszych nałogów mają alkoholizm i narkomania. Pierwszy z nich jest w Polsce szczególnie rozpowszechniony. Według szacunkowych danych nadmiernie i szkodliwie piją ponad 3 miliony mieszkańców, a corocznie w systemie lecznictwa rejestruje się 350 tysięcy nowych uzależnionych.(1)

Choć jednak te dane mogą budzić trwogę, warto pamiętać, że los alkoholika, tak samo jak los narkomana, nie jest przesądzony. Jak leczyć alkoholizm i inne uzależnienia? Sposób terapii zależy od postaci nałogu. Czasami alkoholicy są z sukcesem leczeni w poradniach i regularnie odwiedzają terapeutę lub uczestniczą w spotkaniach grupowych, gdzie otrzymują potrzebną wiedzę i wsparcie.(2)

Osoby, które rozpoczęły eksperymentowanie z narkotykami, również nie są kierowane na leczenie stacjonarne.(3) Jednak w trudniejszych przypadkach ratunkiem jest oddział dzienny lub całodobowy.

Leczenie uzależnienia od alkoholu na oddziałach dziennych

Szpitale lub ośrodki odwykowe oferują pacjentom opcję, jaką jest oddział dzienny. Pacjent musi się na nim pojawiać 5 dni w tygodniu przez około 6-8 tygodni. Na miejscu pozostaje przez kilka godzin, w których trakcie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych i spotkaniach terapeutycznych.

Jeżeli nie jest w stanie pogodzić tej formy leczenia z pracą zawodową, otrzymuje zwolnienie lekarskie. Na tym jednak terapia uzależnień się nie kończy, gdyż w trakcie leczenia pacjenci są motywowani do dalszego odwiedzania poradni, co umożliwi utrzymanie efektów leczenia.(4)

Leczenie uzależnień – ośrodki zamknięte

Kolejną możliwością, którą mają uzależnieni od alkoholu, narkotyków, dopalaczy czy leków, są całodobowe stacjonarne ośrodki odwykowe. Zależnie od możliwości pacjent może zdecydować się na publiczny lub prywatny ośrodek leczenia uzależnień. Dla kogo takie rozwiązanie będzie najlepsze? Specjaliści rekomendują leczenie odwykowe stacjonarne, jeżeli:

 • uzależniony nie jest w stanie utrzymać dłuższej abstynencji,
 • uzależniony boryka się z dodatkowymi powikłaniami zdrowotnymi,
 • uzależniony jest niepełnosprawny,
 • dojazd do poradni lub na oddział dzienny jest dla niego problematyczny.(4)

Ośrodki odwykowe stacjonarne stanowią też najlepszą alternatywę dla osób dotkniętych narkomanią.(3)

Jak przebiega leczenie odwykowe zamknięte?

Podobnie jak w przypadku leczenia na oddziale dziennym terapia trwa około 6, czasami 8 tygodni. Dokładny program odwykowy zależy od danego ośrodka i przed jego wyborem warto się z nim zapoznać. Im więcej zajęć i form terapii oferuje jednostka i im bardziej rozbudowany jest jej personel, tym lepiej dla pacjenta.

W trakcie indywidualnych spotkań z terapeutą uzależniony otrzymuje potrzebną mobilizację, rozpracowuje motywy, które spowodowały u niego uzależnienie, dostaje porady, jak zorganizować powrót do trzeźwego życia.

Nie mniej ważna jest terapia grupowa, gdyż nałóg negatywnie wpływa na stosunki społeczne, powoduje uczucie osamotnienia i braku zrozumienia. Podczas spotkań z innymi uzależnionymi pacjent ma szansę poczuć, że nie jest sam i może liczyć na wsparcie, a także nauczyć się od nowa budowania zdrowych i wartościowych relacji międzyludzkich.(2)

Stacjonarne leczenie uzależnień – główne zalety

Całodobowy ośrodek terapii uzależnień może okazać się ratunkiem dla chorych, u których wcześniejsze próby rozstania się z nałogiem nie przyniosły pożądanych rezultatów. Podczas leczenia zamkniętego:

 • pacjent unika pokus związanych z alkoholem, którym wcześniej nie potrafił się oprzeć,
 • ma całodobową opiekę personelu medycznego,
 • może poświęcić całą uwagę pracy nad sobą,
 • w przypadku zwątpienia i utraty motywacji może porozmawiać z wykwalifikowanym terapeutą,
 • uczestniczy w różnych zajęciach, które pomagają mu się zrelaksować i złagodzić stres związany z terapią,
 • znajduje się w otoczeniu ludzi z tym samym problemem, przez co nie musi czuć się wyobcowany.

Ośrodek odwykowy wymaga jednak przestrzegania regulaminu oraz tzw. kontraktu z terapeutą. Regulamin informuje, jakie prawa i obowiązki ma pacjent. Oczywiście podstawową zasadą, do której trzeba się dostosować, jest abstynencja. W niektórych placówkach pacjent może także otrzymać zakaz korzystania z telefonu komórkowego, chyba że wymagają tego szczególne sytuacje.(2)

W takich warunkach powrót do zdrowia może być bezpieczny, a terapia bardziej efektywna.

Leczenie stacjonarne – o jakie sprawy warto się zatroszczyć przed pójściem do ośrodka?

Kilka tygodni leczenia w szpitalu lub klinice to spora przerwa od „zwykłego” życia, na którą często trudno się zdecydować. Oto kwestie, które warto wcześniej przemyśleć (najlepiej wraz z rodziną):

 • wybór odpowiedniej placówki całodobowej, oferującej bogaty i profesjonalny program terapeutyczny,
 • konieczność zwolnienia lekarskiego z pracy (wystawia je lekarz w ośrodku),
 • koszty – czy budżet pozwala na leczenie prywatne, czy bardziej dogodna będzie placówka państwowa,
 • przygotowanie rodziny na częściową rozłąkę.

Warto pamiętać, że nawet jeśli konieczność rozpoczęcia leczenia stacjonarnego wydaje się problematyczna, to ważny krok, który pozwoli rozwiązać najważniejszy problem, jakim jest nałóg.

Doświadczony zespół medyczny, wyspecjalizowany w walce z uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i leków, czeka na osoby zdecydowane, by stawić czoło nałogowi, w prywatnej, całodobowej klinice AKME. W przypadku wątpliwości związanych z leczeniem istnieje możliwość spotkania się z psychoterapeutą, który pomoże podjąć właściwą decyzję.

Bibliografia:
 1. Żurek I. PARPA: Polska w czołówce Europy pod względem spożycia alkoholu. http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1093892,parpa-polska-w-czolowce-europy-pod-wzgledem-spozycia-alkoholu.html. Data dostępu: 25.09.2018.
 2. Ryszkowski A. i wsp. Walka z uzależnieniem alkoholowym. Journal of Clinical Healthcare 1(2015): 14-43.
 3. Gdzie i jak szukać pomocy? http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=110945. Data dostępu: 26.09.2018.
 4. Fudała J. Leczenie uzależnienia od alkoholu. https://psychiatria.mp.pl/uzaleznienia/69539,leczenie-uzaleznienia-od-alkoholu. Data dostępu: 26.09.2018.
Zamknij