DETOKS 24H: 603 280 728 TERAPIA 24H: 605 280 728

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Warszawa

Po grecku oznaczający szczyt albo kulminacyjny punkt. Wiąże się z czasem największej świetności i rozwoju umysłu człowieka. Zgodnie z tezą Apollodora (pochodzącego z Aten) dotyczy on około 40 roku życia.

Definicja ta wiąże się także z okresem największego rozgłosu konkretnej osoby. Niektórzy doksografowie posługiwali się datą AKME zastępując datę urodzenia oraz śmierci, której nie byli pewni.

Dlaczego warto skorzystać z leczenia uzależnień w ośrodku AKME?

klinika uzależnień akme warszawa

PO PIERWSZE ZAUFANIE

Zdajemy sobie sprawę, jak niezmiernie istotnym elementem procesu leczenia jest również zaufanie, ponieważ chcemy mieć pewność, że osoby które podjęły terapię w naszym ośrodku znajdują się pod fachową i profesjonalną opieką.

klinika uzależnień akme warszawa

STAWIAMY NA KOMPETENCJE

Pragniemy wspomagać osoby mierzące się z uzależnieniami, stąd tak ważne było aby w naszej kadrze znalazły się osoby o najwyższych kwalifikacjach z wieloletnim doświadczeniem w procesie leczenia osób uzależnionych.

klinika uzależnień akme warszawa

ZAPEWNIAMY DYSKRECJĘ

Zgłaszając się do naszego ośrodka pacjenci mają pewność, że żadna z osób postronnych nie pozna powodu pobytu pacjenta oraz, że nie zostanie odnotowany, w żadnej publicznej instytucji zajmującej się ewidencją chorych dotkniętych uzależnieniem.

klinika uzależnień akme warszawa

KLINIKA AKME

Klinika AKME zlokalizowana jest w cichym i spokojnym miejscu z dala od zgiełku, gwarantując poczucie komfortu, bezpieczeństwa i dyskrecji. Klinika położona jest 40 km od Warszawy, a bliskość autostrady A2 zapewnia szybki dojazd z całej Polski.

Czym jest uzależnienie? – poradnia uzależnień Warszawa

Pojęcie uzależnienia czy nałogu głównie stosowane jest w odniesieniu do danej sytuacji, bądź ściśle określonej substancji – która to w tak ogromnym stopniu oddziałuje na daną osobę, że osoba ta nie jest w stanie z niej zrezygnować. Uzależnienie wyraża się poprzez nieodpartą chęć zażywania pewnych środków, czy też wykonywania określonych czynności. Mówi się zatem o uzależnieniach od różnorakich używek, jak: nikotyna, alkohol, narkotyki, leki. Uzależnieniem może stać się praca, robienie zakupów, hazard, gry komputerowe itp.

TERAPIA - UZALEŻNIENIA

Stacjonarne leczenie uzależnień Warszawa (alkoholizm, uzależnienie od leków oraz substancji psychoaktywnych, uzależnienia krzyżowe i inne) w prywatnej klinice AKME

Leczenie uzależnień Warszawa

DETOKS

Podstawa leczenia nałogu to detoksykacja, ponieważ stanowi istotny punkt przy dalszych kompleksowych działaniach niezbędnych do wyjścia z nałogu. O detoksie mówimy wówczas, gdy pacjent nie ma możliwości, by bez pomocy osób trzecich odstawić używki...

UZALEŻNIENIE

Uzależnienie kojarzy się z nieodpartą potrzebą wykonywania czynności albo dostarczania organizmowi pożądanej substancji. Wówczas mówimy o ryzykownym oraz niekontrolowanym zachowaniu. Specjaliści zwracają uwagę na zaburzenia mózgu, stąd istotna jest świadomość najbliższego otoczenia...

STACJONARNY I KOMPLETNY PROGRAM TERAPII UZALEŻNIEŃ

Do skutecznego wyjścia z nałogu niezbędne jest leczenie w trybie stacjonarnym, które stanowi o sukcesie przebytego leczenia i ponownym lepszym funkcjonowaniu w życiu społecznym...

Oferta

klinika uzależnień akme warszawa

DETOKS ALKOHOLOWY

Detoks alkoholowy to oczyszczenie organizmu z niszczących toksyn. Osoba będąca w długo trwającym ciągu alkoholowym...

klinika uzależnień akme warszawa

DETOKS NARKOTYKOWY

Przerwanie ciągu narkotykowego to proces detoksykacji przeprowadzany w naszej Klinice AKME mający na celu...

klinika uzależnień akme warszawa

DETOKS OD LEKÓW

Dzięki profesjonalnej detoksykacji lekowej istnieje możliwość odnalezienia siły i mobilizacji do dalszego leczenia...

klinika uzależnień akme warszawa

TERAPIA STACJONARNA

Stacjonarna terapia leczenia uzależnień jest jedną z najskuteczniejszych metod walki z uzależnieniami...

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień AKME pod Warszawą zajmuje się detoksykacją oraz kompleksowym leczeniem osób obarczonych uzależnieniem od leków, alkoholu, narkotyków, a także dopalaczy i wszelkiego rodzaju innych substancji wpływających na sposób postrzegania rzeczywistości. Na terapię stacjonarną i detoks jesteśmy w stanie przyjąć również pacjentów nietrzeźwych oraz znajdujących się pod wpływem narkotyków, jednak muszą oni w sposób jednoznaczny wyrazić zgodę na odbycie pobytu w naszej Klinice uzależnień. Ostateczna decyzja o przyjęciu pacjenta na terapię czy też detoks pozostaje w gestii lekarza oraz psychoterapeuty i zostaje poprzedzona przeprowadzeniem badania oraz rozmowy z pacjentem.

Mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości i pytania dotyczące podjęcia terapii w AKME lub chcieliby Państwo osobiście przekonać się o naszych metodach leczenia? Przed podjęciem stałej współpracy informujemy o możliwości umówienia jednorazowej konsultacji bądź indywidualnej sesji terapeutycznej z naszym psychoterapeutą lub psychiatrą.

Co zapewnia pacjentom nasz prywatny ośrodek leczenia uzależnień Warszawa?

Ośrodek leczenia uzależnień AKME to zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Cały personel dysponuje uprawnieniami wymaganymi zarówno do wykonywania detoksu oraz niezbędnych zabiegów medycznych, jak i do przeprowadzania sesji psychoterapeutycznych dla ludzi dotkniętych problemem uzależnienia. Pacjentom zapewniamy zatem przede wszystkim realną pomoc, opartą na wielokrotnie sprawdzonych i przynoszących oczekiwane efekty metodach. Ponieważ jednak w naszym ośrodku leczenia uzależnień pod Warszawą mamy świadomość, jak wiele czynników wpływa na stan psychiczny pacjentów, oprócz rzetelnej pomocy psychoterapeutycznej i medycznej, naszym pacjentom oferujemy także komfort i poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w placówce.

Do dyspozycji pacjentów oddajemy m.in.:

  •  jedno- i dwuosobowe pokoje wyposażone w łazienki, telewizory oraz bezprzewodowy internet,
  •  miejsca parkingowe na terenie obiektu,
  •  parasole słoneczne,
  •  liczne strefy rekreacyjne obejmujące np. kort do badmintona, stół bilardowy, salę sportowo rekreacyjną, a także siłownię oraz saunę.

Dodatkowo osobom podejmującym się leczenia z uzależnienia w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień Warszawa – AKME zapewniamy również:

  •  kompletny pakiet wyżywienia, oparty na diecie ściśle dopasowanej do ich potrzeb zdrowotnych,
  •  wszystkie medykamenty zlecone do stosowania przez lekarza w trakcie terapii,
  •  fachową pomoc pielęgniarską w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
  •  strefy przeznaczone do palenia papierosów (w pozostałych miejscach Ośrodek posiada zamontowane czujniki przeciwpożarowe).

Podczas trwania terapii (choć nie w trakcie każdego z etapów) niezwykle istotny jest także kontakt pacjenta z bliskimi. W związku z tym nasz prywatny ośrodek leczenia uzależnień Warszawa zezwala pacjentom na korzystanie na co dzień z własnego telefonu i laptopa (z dostępem do WI-FI) oraz przeprowadza kameralne spotkania z najważniejszymi członkami rodziny (również w okresie detoksu).

W jaki sposób pomagamy w naszej Klinice uzależnionym?

Pierwszym krokiem, jaki podejmujemy w przypadku osób, które zdecydują się na podjęcie terapii jest wystawienie diagnozy, poprzedzone wnikliwą rozmową psychoterapeutyczną oraz badaniem. W następnym etapie, na jej podstawie oraz w porozumieniu z samym pacjentem, dobierzemy odpowiednie metody leczenia dla danego pacjenta.

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Warszawa
Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Warszawa

Początki współpracy nie są łatwe, ponieważ osoba uzależniona postrzega rzeczywistość inaczej niż ludzie zdrowi, obserwujący sytuację z zewnątrz. Charakterystyczną cechą myślenia pacjentów w początkowej fazie leczenia jest bagatelizowanie problemu lub doszukiwanie się jego przyczyn w sprawach niezwiązanych z uzależnieniem. Proces ten odbywa się m.in. poprzez podświadomie przekłamywanie faktów i kreowanie fałszywych wyobrażeń na temat własnej osoby oraz otaczającej rzeczywistości.

Klinika leczenia uzależnień Warszawa AKME ma za zadanie zestawić subiektywne poglądy pacjenta z jego faktycznym stanem oraz ze światem realnym, aby istnienie i powody problemu zostały mu jednoznacznie uzmysłowione. Dopiero wówczas możliwe jest przeprowadzenie go przez ścieżkę prowadzącą do polepszania jakości jego życia, odszukania ważnych dla niego wartości oraz odnalezienia siły, dzięki której w przyszłości będzie radził sobie w dalszej walce z nałogiem.

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień Warszawa – AKME – przebieg współpracy

Jak wspominaliśmy wcześniej, podczas pierwszej wizyty pacjenta w naszej Klinice uzależnień Warszawa następuje wnikliwa analiza jego stanu zdrowotnego oraz skali nałogu. W zależności od wyników, nasza kadra może zlecić wykonanie detoksu, od którego w dużym stopniu zależeć będą kolejne działania, mające na celu poprawę psychicznej oraz fizycznej kondycji leczonego.

W przypadku zlecenia odtrutki, pacjent zostanie zatrzymany w Klinice na okres wynoszący kilka lub kilkanaście dni (w cięższych przypadkach więcej). Jeśli chodzi o detoksykację alkoholową, zamyka się ona zwykle w 72 godzinach. Dokładny czas trwania detoksu w związku z innymi substancjami jest już niestety nieco trudniejszy do określenia. Zależy bowiem od wielu niejednolitych i indywidualnych czynników, spośród których wymienić należy m.in. ogólną sprawność fizyczną pacjenta, rodzaj zażywanych przez niego substancji oraz całościowy okres ich przyjmowania.

Proces ten jest jednym z najistotniejszych i jednocześnie najtrudniejszych dla chorej osoby kroków, prowadzących do wyjścia z nałogu. Podczas odstawiania substancji, od których uzależniony jest pacjent, jego organizm może podejmować bardzo gwałtowne i intensywne reakcje, zmuszając go tym samym do zażycia używki. W trakcie trwania detoksykacji niezwykle istotny jest zatem stały nadzór psychologiczny oraz profesjonalna opieka medyczna, które zapewnia nasz Prywatny Ośrodek leczenia uzależnień Warszawa.

Etapem właściwym po wykonaniu detoksu lub w przypadku braku konieczności jego przeprowadzenia jest wdrożenie terapii. W trakcie jej trwania pacjent otrzyma kompleksowe wsparcie psychologiczne, wszystkie niezbędne medykamenty oraz będzie poddawany regularnym badaniom i testom laboratoryjnym. Ponadto weźmie również udział w grupowych i indywidualnych sesjach terapeutycznych, a także znajdować się będzie pod ciągłą opieką psychiatrów.

Wspomniana część leczenia w ramach programu standardowego obejmuje 30 dni. W praktyce jednak czas trwania pobytu w Ośrodku ponownie uzależniony jest od czynników ściśle związanych z konkretnym pacjentem, w związku z czym może przedłużyć się do 6 tygodni (w cięższych przypadkach może potrwać dłużej. Całościowy okres terapii stacjonarnej określony zostanie precyzyjnie w trakcie pierwszych kroków współpracy (na czas terapii zapewniamy zwolnienia lekarskie).

Dlaczego warto skorzystać z pomocy, jaką oferuje specjalistyczna Klinika uzależnień Warszawa?

Podejmując się pomocy osobie uzależnionej, jej bliscy korzystają z wszelkich znanych sobie metod, by przekonać ją do porzucenia nałogu. W praktyce działania te bazują zwykle na braku informacji i są podyktowane pobudkami emocjonalnymi, co ogranicza możliwość podejmowania racjonalnych decyzji oraz przeprowadzania interakcji przynoszących efekty. Nierzadko sprowadzają się one do sprzeczek, kar i przekupstw, które tylko pogarszają sytuację, owocując pogłębianiem się konfliktu pomiędzy uzależnionym, a jego otoczeniem. To z kolei prowadzi do spadku jego motywacji do pozytywnych działań i zmian oraz powoduje w nim wzrost uczucia rezygnacji, a nierzadko także dalszą utratę zdrowia.

Niniejszy stan rzeczy wynika przede wszystkim z braku znajomości skutecznych technik “leczenia uzależnień Warszawa” oraz z braku świadomości różnic w sposobie postrzegania rzeczywistości przez osobę zdrową a uzależnioną. Dla bliskich chorego problemy wynikają z przyjmowania przez niego używek. W odczuciu samego chorego natomiast, używki stanowią ich rozwiązanie, metodę na radzenie sobie z przytłaczającą rzeczywistością.

Z biegiem pogłębiania się uzależnienia i przekształcania się sposobu myślenia obarczonej nim osoby, staje się ona coraz mniej racjonalna w swoich działaniach. Przestaje panować nad swoim zachowaniem oraz emocjami i nieustannie szuka rozwiązań na zyskanie możliwości zażywania pożądanych substancji. W tym celu ucieka się zwykle do gry pozorów, składając fałszywe obietnice i torując sobie tym samym ścieżkę ewakuacyjną z sytuacji, w których czuje się zagrożona.

Aby możliwe było przekonanie chorego do zerwania z nałogiem, konieczna jest nie tylko bezpośrednia współpraca, ale również właściwa edukacja jego bliskich w zakresie tego typu zaburzeń. Nasz prywatny ośrodek leczenia uzależnień w Warszawie, za pośrednictwem wizyt indywidualnych i sesji grupowych, wyposaży członków rodziny pacjenta w komplet wiedzy niezbędnej do udzielenia mu efektywnego wsparcia. Ponadto nauczy ich również identyfikować zachowania chorobowe oraz podejmować właściwe reakcje na próby manipulacji ze strony osoby dotkniętej uzależnieniem.

Zaufaj specjalistom

Prywatny Ośrodek leczenia uzależnień pod Warszawą – AKME jest jednym z niewielu certyfikowanych podmiotów, zarejestrowanych w Polsce jako “prywatny ośrodek leczenia uzależnień Warszawa”. Nasza działalność lecznicza wykonywana jest w zgodzie ze wszystkim standardami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w zakresie wymagań, które muszą spełniać placówki przeprowadzające terapie uzależnień. Na nasz zespół składają się specjaliści dysponujący profesjonalną, pogłębioną wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem w leczeniu osób obarczonych uzależnieniami. Są to lekarze pełni empatii i wykazujący się zrozumieniem, a przy tym nastawieni przede wszystkim na efektywną pomoc osobie chorej oraz jej najbliższemu otoczeniu.

Jeśli chodzi o “leczenie uzależnień Warszawa” i jej okolice stanowią podstawowy obszar naszej działalności. Wśród naszych pacjentów jednak znajdują się również osoby, które przyjechały do nas z innych regionów Polskich. Zainteresowała Państwa oferta naszej Kliniki? Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu, niezależnie od Państwa miejsca zamieszkania.

Serdecznie zapraszamy,

AKME – skuteczne leczenie uzależnień Warszawa i cała Polska

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień pod Warszawą

Zadzwoń i podejmij leczenie

Dojazd po Pacjenta nieoznakowanym samochodem – do 50 km GRATIS!

DETOKS 24H:  603 280 728

TERAPIA 24H:  605 280 728

Zamknij