DETOKS 24H: 603 280 728 TERAPIA 24H: 605 280 728
Alkoholizm – kogo dotyczy zwiększone ryzyko nałogu?

Alkoholizm – kogo dotyczy zwiększone ryzyko nałogu?

Alkoholizm jest chorobą, która nie ma jednej, konkretnej przyczyny. Jest też problemem wobec którego każdy jest równy, bez względu na status społeczny, stan konta, wiek. Może dotyczyć bezdomnego, jak i eleganckiej, zamożnej bizneswoman. Czy są osoby, które mogą mieć większą podatność na chorobę alkoholową, niż inne? Przeczytaj więcej o czynnikach ryzyka uzależnienia.

Alkoholizm – statystyki, które dają do myślenia

Od dawna jest jasne, że należy traktować alkoholizm jako problem społeczny. Jest to także problem globalny, a w kwestii słabości do procentów Polacy nie pozostają w tyle. Alkoholizm w Polsce dotyczy około 800 tysięcy mieszkańców, co stanowi 2% populacji. Mniej więcej trzy razy tyle (dane mówią o 5-7%) to odsetek osób „pijących szkodliwie”.(1)

Co oznacza to określenie? O piciu szkodliwym mówimy wówczas, gdy spożywany w dużych ilościach alkohol powoduje problemy zdrowotne, dotyczące kondycji fizycznej lub psychicznej oraz odbija się negatywnie na relacjach z ludźmi, przy jednoczesnym braku uzależnienia.

Jeśli jednak ktoś, kto pije szkodliwie, będzie kontynuował nawyk, z dużym prawdopodobieństwem skończy jako alkoholik. Tymczasem jest to choroba śmiertelnie groźna. Zatrucie alkoholowe każdego dnia zabija 6 osób na świecie.(2)

Alkoholizm wśród młodzieży również jest niepokojąco rozpowszechniony. W trakcie jednego z badań 30% 15-latków przyznało, że po raz pierwszy piło alkohol przed ukończeniem 13. roku życia, a 10% upiło się po raz pierwszy mając mniej niż 14 lat.(3)

Alkoholizm a rodzina

Alkoholizm w rodzinie to problem, któremu warto poświęcić więcej uwagi. Około 4% naszej populacji to osoby, które żyją w najbliższym otoczeniu alkoholików (ich rodzice, współmałżonkowie). Drugie tyle to dzieci wychowywane w rodzinach z problemem alkoholowym.

Co najbardziej dramatyczne, według szacunkowych danych około 2 miliony osób w Polsce, zarówno dorosłych, jak i dzieci, to ofiary przemocy domowej, wynikającej z nadużywania alkoholu.(1)

Jakie są czynniki ryzyka alkoholizmu?

Chociaż alkohol jest używką, która pomaga się rozluźnić, chwilowo zapomnieć o kłopotach, być bardziej pewnym siebie, należy traktować go z wielką ostrożnością i zareagować już w przypadku pojawienia się pierwszych sygnałów utraty kontroli nad piciem.

Nigdy nie można bowiem określić konkretnego momentu, kiedy rozwinął się alkoholizm. Etapy choroby mogą natomiast przeciągać się w czasie, tym bardziej, jeśli wczesne objawy są ignorowane.

Niektóre źródła podają, że czynnikiem ryzyka uzależnienia jest:

 • picie więcej niż 15 drinków w tygodniu przez mężczyznę,
 • picie więcej niż 12 drinków w tygodniu przez kobietę,
 • upijanie się co najmniej raz w tygodniu (czyli wypicie ponad 5 drinków w ciągu dnia).(4)

Szczególnie ostrożne powinny być osoby, których może dotyczyć zwiększona podatność na nałóg alkoholowy, a także ich rodziny i bliscy, jeśli zauważą, że picie wymyka się spod kontroli. W jakich sytuacjach przydaje się zwiększona uwaga?

Czynnikami, które mogą predysponować do alkoholizmu, są:

 • Cechy osobowości – osoby obdarzone określonymi rysami charakteru mogą mieć większą skłonność do nadużywania alkoholu. Dotyczy to przykładowo ludzi skłonnych do lekceważenia ryzyka albo traktujących życie jako wieczną zabawę. Z drugiej strony na alkoholizm narażone są jednostki nieśmiałe, niepewne siebie, które chcą poczuć się pewniej w towarzystwie. Ważne są też oczekiwania, które skłaniają do sięgnięcia po drinka. Dla kogoś, kto postrzega alkohol pozytywnie i spodziewa się po nim korzyści, łatwiejsze będzie wplątanie się w sidła nałogu w porównaniu z osobami, które są do alkoholu „uprzedzone” i mają świadomość, że picie nie zawsze kończy się dobrze.
 • Środowisko, presja grupy – ten czynnik dotyczy głownie młodzieży, jednak i dorośli mogą czuć się „zobowiązani” do picia, na przykład jeśli mają pracę związaną z licznymi spotkaniami i bankietami albo po prostu w gronie ich najbliższych znajomych alkohol jest stałym elementem towarzyszącym.
 • Stres – to słowo pojawia się w kontekście alkoholizmu bardzo często. Alkohol to sprawdzony sposób na chwilowe rozładowanie napięcia, który można kupić na każdym kroku i ma szybkie działanie. Dlatego w momentach zwiększonego stresu drink wydaje się wybawieniem. Dla kogoś, kto żyje w stresie przez dłuższy czas i znieczula się procentami, sytuacja może stać się ryzykowna.
 • Geny – chociaż trudno jest zrozumieć tę zależność, alkoholizm w rodzinie może być przekazywany z pokolenia na pokolenie. Obserwacje wykazują, że nawet biologiczne dzieci alkoholików, wychowywane w trzeźwych rodzinach, częściej popadają w alkoholizm w życiu dorosłym.(4,5)

Alkoholizm a depresja i inne zaburzenia psychiczne

Czynniki psychologiczne mają ogromne znaczenie w rozwoju choroby alkoholowej. Alkoholicy z reguły borykają się ze stanami depresyjnymi. U części z nich mijają one stosunkowo szybko, u innych trwają miesiącami lub latami.

Istnieje jednak także odwrotna zależność. Chorzy na depresję mogą mieć większą tendencję do sięgania po używki, zwłaszcza alkohol, który jest łatwo dostępny. Podobno aż 20% osób borykających się z depresją to alkoholicy lub osoby nadużywające alkoholu.

Zwiększone ryzyko alkoholizmu dotyczy także osób chorych na zaburzenia afektywne dwubiegunowe, fobię społeczną, schizofrenię. (4,5)

Alkoholizm – jak pomóc osobie, która ma problem z piciem?

Ludzie nadużywający alkoholu mają tendencję do zaprzeczania, że problem istnieje. Na próby pomocy mogą reagować złością i unikaniem kontaktów. Mimo to nie należy rezygnować, bo w Polsce są publiczne i prywatne ośrodki, w których można odbyć terapię.

Jak walczyć z alkoholizmem?

Pierwszym etapem jest zwykle detoks, który pozwala usunąć truciznę z organizmu. Przeprowadzony w szpitalu lub klinice jest bezpieczny i łatwiejszy do przejścia dla pacjenta. Kolejnym etapem są spotkania na terapii indywidualnej i grupowej.

Podczas pracy z terapeutą pacjenci dowiadują się jak żyć bez alkoholu i radzić sobie z problemami bez niego. Dla wielu z nich rozstanie się z nałogiem to początek nowego, lepszego życia.

Jeżeli szukasz całodobowej kliniki, w której Ty lub bliska Ci osoba otrzyma profesjonalną pomoc w wychodzeniu z alkoholizmu, zgłoś się do AKME. To dyskretnie umiejscowiona placówka, w której podopieczni mogą liczyć na pełne zaangażowanie lekarzy, pielęgniarek i terapeutów w przywróceniu im wolności od nałogu.

W klinice każdy pacjent przechodzi intensywną psychoterapię oraz ma możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu. Dzięki temu może skupić się na tym, co najważniejsze, czyli pokonywaniu choroby.

Piśmiennictwo:

 1. Statystyki. http://www.parpa.pl/index.php/33-analizy-badania-raporty/132-statystyki Data dostępu: 17.11.2018
 2. Alcohol poisoning kills six people in the US each day. https://www.cdc.gov/media/releases/2015/p0106-alcohol-poisoning.html Data dostępu: 17.11.2018
 3. Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2011
 4. Burke D. What is alcoholism, or alcohol use disorder? https://www.healthline.com/health/alcoholism/basics Data dostępu: 17.11.2018
 5. Alcoholism Causes and Risk Factors. https://www.addictioncenter.com/alcohol/alcoholism-causes-risk-factors/ Data dostępu: 17.11.2018
Zamknij