DETOKS 24H: 603 280 728 TERAPIA 24H: 605 280 728

Terapia uzależnień, Prywatny ośrodek terapii uzależnień

DETOKS

Podstawa leczenia nałogu to detoksykacja, ponieważ stanowi istotny punkt przy dalszych kompleksowych działaniach niezbędnych do wyjścia z nałogu.

O detoksie mówimy wówczas, gdy pacjent nie ma możliwości, by bez pomocy osób trzecich odstawić używki. Leczenie wiąże się z nagłym odstawieniem szkodliwej substancji i jednoczesnym wspomaganiu terapii od strony psychologicznej albo farmakologicznej.

W celu wzmocnienia efektu pacjent dodatkowo przyjmuje elektrolity, witaminy, dzięki czemu świadomie przechodzi przez kolejne etapy leczenia. W związku z tym, rozumiejąc i znając problemy osób uzależnionych wychodzimy naprzeciw tym wyzwaniom i proponujemy całościową pomoc w przerwaniu uzależnień.

UZALEŻNIENIE

Uzależnienie kojarzy się z nieodpartą potrzebą wykonywania czynności albo dostarczania organizmowi pożądanej substancji. Wówczas mówimy o ryzykownym oraz niekontrolowanym zachowaniu.

Specjaliści zwracają uwagę na zaburzenia mózgu, stąd istotna jest świadomość najbliższego otoczenia, z jakiego powodu występują nawroty oraz niepowodzenia w prowadzeniu leczenia. Ważne jest, by przyjąć je jako chroniczne zaburzenie, mające miejsce również po zakończeniu leczenia.

Z uzależnieniem wiąże się nieustanne poszukiwanie środka uzależniającego, obniżenie odporności na działanie, wyraźny spadek siły woli, natrętne myśli, obsesja zażywania środka. Sytuacjom tym towarzyszy wyniszczenie pod względem fizycznym oraz oszukiwanie samego siebie.

Znając mechanizmy uzależnienia niezbędne jest w tym celu zastosowanie psychoterapii, a dzięki fachowemu i właściwie wyszkolonemu personelowi oferujemy pomoc w powrocie do codziennego życia i uzyskaniu życiowej równowagi.

STACJONARNY I KOMPLETNY PROGRAM TERAPII UZALEŻNIEŃ

Do skutecznego wyjścia z nałogu niezbędne jest leczenie w trybie stacjonarnym, które stanowi o sukcesie przebytego leczenia i ponownym lepszym funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Należy podkreślić, że to właśnie Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień AKME, dzięki profesjonalnemu przystosowaniu, wdrożeniu nowatorskich metod, wsparciu właściwie dobranych specjalistów stwarza możliwość pokonania nałogu i szansy zyskania nowego, lepszego życia.

PARĘ SŁÓW O PROBLEMIE UZALEŻNIENIA

Osoba dotknięta uzależnieniem zdecydowanie boryka się z problemem przyznania do nałogu. Niezmiernie istotne jest zapoznanie się z tą chorobą, zbadanie jej mechanizmów i wniknięcie we wnętrze osoby uzależnionej. Najbliższe otoczenie chorego zazwyczaj nie potrafi wskazać powodu, dla którego ich bliski popada w uzależnienie.

Dodatkowo przypisywanie całej winy choremu za stan, w jakim się znajduje niewątpliwie działa na niekorzyść dla wszystkich, których ta sytuacja dotknęła. Dodatkowe obciążenie stanowi fakt, że chory zazwyczaj ukrywa swój problem w obawie przed odrzuceniem oraz społecznym napiętnowaniem.

uzaleznienie od lekow

W CZYM TKWI PROBLEM UZALEŻNIENIA?

Obecnie w społeczeństwie bardzo często przewija się hasło „nałóg”, „uzależnienie”. Można odnieść wrażenie, że jest to problem coraz bardziej powszechny. Osobie uzależnionej trudno przyznać się przed sobą do nałogu, mimo, że nałóg wywiera bardzo negatywny wpływ na życie. W wyniku tego stanu, zostaje zatracona jakakolwiek kontrola nad myśleniem, zachowaniem a ostatecznie nad własnym życiem.

Głównym celem zaczyna stawać się nieustanne i coraz częstsze dążenie do kontaktu z daną substancją, bądź sytuacją doprowadzającą organizm do określonego stanu emocjonalnego. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie choroby i samego siebie w chorobie.

Często bliscy osób uzależnionych nie wiedzą, co było przyczyną zażywania środków, od których chory jest uzależniony. Obwinianie chorego za stan, do którego się doprowadził nie jest dobrym rozwiązaniem.

Często na niekorzyść osoby uzależnionej działa podejście stereotypowe do problemu uzależnienia u osób tworzących jego otoczenie. Najczęściej przejawia się to tym, że osoba potrzebująca pomocy utrzymuje swój problem w tajemnicy, nie dzieląc się nim z bliskimi ze względu na obawę przed odrzuceniem go przez rodzinę i społeczeństwo. Sytuacja taka nie działa na korzyść człowieka potrzebującego pomocy.

Uzależnienie to proces postępujący, prowadzący w rezultacie do zmian w zachowaniu i myśleniu pogłębiających się wraz z upływem czasu. Na przykładzie uzależnienia od narkotyków pokazać można, w jaki sposób pogłębiające się uzależnienie eliminuje dostarczanie doznań w takim stopniu, jakie towarzyszyły przy pierwszych kontaktach z narkotykiem.

Z biegiem czasu organizm przyzwyczaja się do substancji, w związku z tym narkoman zwiększa dawki, częstotliwość przyjmowania narkotyku lub substancję na mocniejszą, by uzyskać oczekiwany efekt. Dla osoby uzależnionej dobrem jest wszystko to, co daje poprawę samopoczucia, a złem jest to, co pogarsza nastrój.

Uzależniony, aby osiągnąć swój cel potrafi w umiejętny sposób manipulować i szantażować emocjonalnie osoby ze swojego otoczenia, a gdy te mu ulegają, wzrasta jego poczucie kontroli.

JAK NASZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ POMAGA WYJŚĆ Z NAŁOGU?

Osoba, która zdecyduje się na leczenie u nas, w pierwszej kolejności zostaje poddana diagnozie, co pozwala na dopasowanie właściwych metod terapeutycznych. Posiadając zebrany materiał z wywiadu, wspólnie z pacjentem dobierana jest odpowiednia droga do wyjścia z uzależnienia.

Zdajemy sobie sprawę, że pacjent żyjąc z uzależnieniem kreuje swoje wyobrażenia i przekonania na temat rzeczywistości i własnej osoby. Naszym zadaniem jest zestawianie poglądów chorego z realnym światem, wskazywanie właściwej ścieżki do poprawy jakości życia, ponownego zbudowania jego wartości i znalezienia siły do walki z nałogiem.

W JAKI SPOSÓB PRZEBIEGA LECZENIE W OŚRODKU AKME?

Przeprowadzając analizę stanu zdrowia pacjenta oraz stopnia zaawansowania nałogu wyspecjalizowana kadra naszego ośrodka decyduje o przeprowadzeniu odtrucia. Od jego przeprowadzenia zależy poprawa kondycji psychicznej oraz fizycznej.

Detoksykacja w ośrodku terapii uzależnień AKME zajmuje od kilku do kilkunastu dni (lub więcej) i uwarunkowana jest ogólnym stanem zdrowotnym osoby uzależnionej. Krok ten stanowi niezmiernie istotny element w procesie leczenia, ponieważ wskutek odstawienia substancji uzależniającej organizm może bardzo silnie reagować – co wymaga stałego dozoru chorego i zapewnienia fachowej opieki medycznej.

Następnym elementem procesu zdrowienia w ośrodku AKME jest wdrożenie odpowiedniej terapii i w zależności od rodzaju uzależnienia trwać może od 4 do 6 tygodni. Przy pozostałych uzależnieniach może się wydłużyć, co zostanie dokładnie określone podczas pierwszego etapu leczenia.

Uwieńczeniem procesu uzdrawiania jest przekazanie odpowiednich zaleceń i wskazań dla pacjenta w celu prowadzenia indywidualnej terapii uzależnień. Nasza kadra dokłada wszelkich starań, aby chory miał możliwość kontrolowania i konsultowania swojego stanu zdrowotnego.

OTOCZENIE OSÓB UZALEŻNIONYCH

Najbliższe otoczenie osoby uzależnionej niejednokrotnie ma wrażenie, że wykorzystało wszelkie sposoby na wyciągnięcie chorego z kręgu uzależnień. Zazwyczaj metody stosowane wobec niego to ciąg nieustannych sprzeczek, kłótni, błagań, przekupstwa, używania kar. Wszelkie tego typu działania prowadzą do spadku energii, utraty zdrowia, rezygnacji w efekcie nie przynosząc zamierzonego skutku.

Skąd bierze się taka sytuacja? Osoba dotknięta nałogiem oraz np. najbliższa rodzina w zupełnie inny sposób odbierają tę samą rzeczywistość. Otoczenie odbiera alkohol czy psychoaktywną substancję jako prawdziwy problem, chory widzi to w zupełnie odmienny sposób – jako rozwiązanie. Uzależniony coraz trudniej panuje nad sferą emocjonalna oraz zachowaniem, stąd tak trudno przekonać go do zerwania z uzależnieniem.

Uzależniony będzie szukał wszelkich sposobów, by móc zyskać trochę spokoju, realizując swoje praktyki pod postacią gry pozorów. Na przykład składa obietnice, torując sobie drogę ucieczki w sytuacji, gdy wyczuwa zagrożenie. Stąd ważna jest edukacja związana z problemem uzależnienia. Odpowiednie wyposażenie w wiedzę przez bliskich ogranicza dalszy rozwój nałogu, a zatem: kamuflowania problemu, odporność na manipulacje, tłumaczenie osoby dotkniętej nałogiem.

Osoby podejmujące się pomocy uzależnionemu pragną wszelkimi sposobami zażegnać problem przy użyciu posiadanej wiedzy oraz informacji. Reagują przy tym emocjonalnie, co wyklucza podejmowanie racjonalnych i efektywnych działań. Dlatego tak bardzo ważna jest pomoc z zewnątrz nie tylko samemu choremu, ale także jego rodzinie. Postanowiliśmy dedykować szereg kompleksowych działań na rzecz bliskich dotkniętych problemem uzależnienia. Mowa tu o programie opieki, mającym na celu wyposażenie w szereg porad oraz bezpośredniej interakcji rodziny z terapeutą (w postaci sesji).

terapia uzaleznien

LECZENIE DEPRESJI ORAZ ETAPY PROWADZENIA TERAPII

Naszą pomocą obejmujemy także osoby dotknięte depresją. Wykwalifikowani specjaliści stosując najlepsze metody umożliwiają pacjentom ponowny powrót do normalnego życia.

W ośrodku terapii uzależnień AKME dokładamy starań, aby dokładnie zdiagnozować problem. Staramy się poznać czynniki, które wpłynęły na rozwój choroby. W tym celu przeprowadzamy wywiad z pacjentem, by zgromadzić wystarczającą ilość informacji niezbędnych do nakreślenia najbardziej odpowiedniego rodzaju leczenia. Bierzemy pod uwagę możliwości pacjenta, jego uwarunkowania oraz zgłaszane uwagi. Następnie przedstawiamy czasowy rozkład terapii uzależnień.

Specjaliści twierdzą, że pożądane efekty w leczeniu depresji przynosi stacjonarne leczenie występujących objawów – głównie pod kątem farmakologicznym oraz proponowaną psychoterapią. Chcielibyśmy podkreślić, że w zależności od etapów zaawansowania choroby leczenie może opierać się wyłącznie na psychoterapii bez użycia środków farmakologicznych – szczególnie jeśli choroba znajduje się w początkowym stadium.

JAK PRZEKONAĆ OSOBĘ UZALEŻNIONĄ DO PODJĘCIA TERAPII?

W idealnej sytuacji uzależnieni sami podejmują decyzję o udaniu się na leczenie. Przekłada się to na znacznie wyższą skuteczność prowadzonej terapii uzależnień. Pacjent sam ma motywację do przebycia długiej drogi do wyzdrowienia, która może okazać się wyjątkowo trudna, ponieważ obciąża go zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Niestety, samodzielnie podjęta decyzja zalicza się do wyjątków. Jest ona najczęściej skutkiem tragicznych wydarzeń lub uświadomienia sobie negatywnego bilansu – kiedy korzyści płynące z zażywania substancji psychoaktywnych nie są w stanie przesłonić rzeczywistości.

Osoby bliskie uzależnionemu (przyjaciele, rodzina) mogą mieć duży wpływ na jego decyzję. Próby nakłonienia do leczenia są jednak równie trudne. Prywatny ośrodek terapii uzależnień może wydawać się zbyt przerażającą perspektywą dla chorego, dlatego najczęściej unika konfrontacji.

Przygotowanie się do rozmowy musi być starannie zaplanowane. Konieczne jest wybranie momentu, w którym osoba uzależniona zachowuje stan trzeźwości. Odurzenie narkotykami lub alkoholem nie pozwala na autorefleksję. Jeśli istnieje taka możliwość, interwencja powinna odbyć się na w miarę neutralnym dla uzależnionego terenie. Przestrzeń publiczna lub miejsce, w którym zdobywa/zażywa substancje psychoaktywne to zły pomysł, który może skutkować całkowitym odrzuceniem pomocy i zaprzeczeniem istoty problemu. Kolejną ważną kwestią jest zaskoczenie chorego konfrontacją. W sytuacji gdy nie wie o planowanej rozmowie, nie będzie miał czasu na przygotowanie się i zracjonalizowanie swojej choroby.

JAK POWINNA PRZEBIEGAĆ TAKA ROZMOWA?

Terapia uzależnień może pomóc tylko w przypadku, gdy osoba zmagająca się z nałogiem otrzyma wsparcie swojego najbliższego otoczenia. W związku z tym ważne jest okazanie życzliwości już od samego początku. Podczas konfrontacji z chorym należy unikać wypominania i stygmatyzacji jego choroby. Troska powinna objawiać się jednak stanowczym zwróceniem uwagi na fakty, np. przywołaniem sytuacji, w których uzależnienie doprowadziło do kłopotów i zaniedbań obowiązków (w pracy, szkole czy domu) lub innych nieprzyjemności, jak chociażby rodzinne awantury. Wspomnienie konkretnych incydentów dostarcza choremu informacji na temat jego postępowania. Reakcja otoczenia na te sytuacje może okazać się bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na podjęcie decyzji o leczeniu.

W trakcie rozmowy należy zasugerować osobie uzależnionej o sposobie poradzenia sobie z problemem (np. terapia uzależnień) i miejscu, w którym może uzyskać pomoc.

Należy przygotować się na to, że odbycie konfrontacji nie zakończy się powodzeniem. Nie oznacza to jednak, że nie należy próbować dalej. Uzależniony może bardzo długo wypierać swoje problemy, ale reagowanie na nie przez najbliższych może w końcu doprowadzić do ich rozwiązania.

Szukają Państwo informacji o tym, jak przekonać osobę uzależnioną do podjęcia właściwej terapii? Nasz ośrodek terapii uzależnień służy wsparciem w tej kwestii. Zachęcamy do przejrzenia naszej strony internetowej oraz do nawiązania bezpośredniego kontaktu.

Terapia uzależnień podejmij leczenie

Dojazd po Pacjenta nieoznakowanym samochodem – do 50 km GRATIS!

DETOKS 24H:  603 280 728

TERAPIA 24H:  605 280 728

Zamknij