DETOKS 24H: 603 280 728 TERAPIA 24H: 605 280 728
Terapia grupowa w leczeniu uzależnień

Terapia grupowa w leczeniu uzależnień

Uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy leków wymaga wparcia i profesjonalnej terapii, która małymi krokami nauczy uzależnionego kontrolować swoje zachowania i poczuć się znowu wolnym. 

Jedną z cenionych metod leczenia nałogów jest terapia grupowa. W jej trakcie pacjent ma szansę poznać osoby, które wpadły w tę samą pułapkę. Na czym polega i dlaczego ma opinię skutecznej? Poznaj kilka informacji na ten temat.

Psychoterapia grupowa – teoria i praktyka

Potrzeba kontaktów społecznych jest u człowieka uwarunkowana biologicznie. Kiedy zaś w grę wchodzi uzależnienie, to właśnie relacje międzyludzkie cierpią najbardziej. Otaczające środowisko staje się dla osoby uzależnionej coraz bardziej obce, dzikie, wrogie.

Uzależniony może nie zdawać sobie sprawy, jak jego nałóg oddziałuje na otoczenie, często ma problemy z opanowaniem złości, przestaje radzić sobie z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi, ma tendencję do izolacji.

Czasami zaś otacza się ludźmi, którzy zachęcają do destrukcyjnych zachowań i nie potrafi asertywnie się od nich odciąć(1,2). Między innymi z tego rodzaju problemami uczy radzić sobie terapia grupowa.

Na czym polega w praktyce?

Minimalna liczba pacjentów w grupie to dwie osoby. Przeważnie na spotkania przychodzi jednak więcej członków i grupa składa się z kilku lub kilkunastu osób. W zależności od modelu sesji oraz etapu terapii spotkania mają różny przebieg.

W trakcie zajęć edukacyjnych pacjenci dowiadują się, czym jest uzależnienie, jak działają uzależniające substancje, jakie są konsekwencje ich nadużywania. Spotkania mogą także obejmować naukę pozytywnych interakcji z innymi ludźmi, identyfikowanie swoich emocji i poznawanie metod radzenia sobie z nimi.

Pacjenci uczą się także rozpoznawać swoje zaburzone przekonania i problematyczne zachowania, zastępując je nowymi wzorcami(2).

Psychoterapia grupowa odbywa się pod okiem doświadczonego terapeuty, który zachęca do aktywnego uczestnictwa, pomaga otworzyć się członkom grupy i porusza kluczowe w terapii uzależnień tematy.

Grupowa terapia odwykowa – w czym tkwi jej skuteczność?

Konfrontacja z innymi uzależnionymi może wydawać się trudna. Jednak ośrodek terapii uzależnień zatrudnia profesjonalistów, którzy pomagają przełamać wewnętrzne bariery oraz lęk przed ludźmi.

Czego uczy się pacjent podczas spotkań? Na terapii ma szansę:

 • odzyskać poczucie siły i bezpieczeństwa,
 • otrzymać motywację do pracy nad sobą,
 • lepiej poznać i docenić samego siebie,
 • przekonać się, że nie jest osamotniony w swoim problemie,
 • pokonać poczucie wstydu,
 • poznać swoje słabe i mocne strony,
 • nauczyć się, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami i stresem bez picia alkoholu, brania narkotyków lub innych szkodliwych zachowań,
 • nauczyć się asertywności i pozytywnego nastawienia, zarówno do walki z nałogiem, jak i do siebie i otaczającego go świata(1,2).

Warto wiedzieć, że ośrodek odwykowy, oferujący terapię grupową, nie zawsze działa w oparciu o sztywne ramy. Przebieg terapii jest dostosowany do potrzeb jej uczestników. Interakcje pomiędzy nimi stanowią też ważną informację dla terapeuty, który może zauważyć, jak zachowują się podczas konfrontacji z innymi ludźmi i z czym mają największe problemy, którym trzeba poświęcić więcej uwagi.

Terapia grupowa dla osób żyjących z osobami uzależnionymi

Wiesz już, jakie są podstawy terapii grupowej dla osób uzależnionych. Jednak wielu nałogowców żyje z rodziną, którą dotykają negatywne, a nawet dramatyczne skutki ich choroby. Rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci uzależnionych odczuwają psychiczne konsekwencje nałogu bliskiej osoby.

Według obserwacji dotyczących żon alkoholików, spektrum emocji, z którymi muszą się borykać, obejmuje między innymi zakłopotanie, poczucie winy, obsesje, rozczarowanie, zamęt, złość, rozpacz. Bliscy osób uzależnionych często koncentrują na nich całą swoją uwagę, a złość idzie u nich parze z litością i poczuciem beznadziejności(3).

Często możemy spotkać się z określeniem “współuzależnienie”. Taki stan jest niebezpieczny z kilku względów. Osoby współuzależnione są narażone na problemy emocjonalne, zaburzenia lękowe, depresję. Znajdują się także w grupie ryzyka uzależnień, gdyż szukając dla siebie ratunku, mogą sięgać po alkohol albo leki uspokajające i nasenne. Niektóre z nich są ofiarami psychicznej lub fizycznej przemocy domowej(4).

Istotna rola terapii dla osób blisko żyjących z uzależnionymi nie podlega więc wątpliwości. Tym bardziej że nawet opanowanie nałogu przez pacjenta może pozostawić na rodzinie trudne do zagojenia blizny. Dlatego ważne, aby jej członkowie mieli szansę uwierzyć w sens i powodzenie terapii, a także uwierzyć w siebie. Podczas spotkań z terapeutą dowiadują się:

 • jak żyć z osobą uzależnioną,
 • jak połączyć opiekę nad nią z troską o siebie i osobiste potrzeby,
 • jak wzmocnić swoje słabe strony i radzić sobie z emocjami,
 • jak nauczyć się relaksować.

Leczenie uzależnienia – znaczenie kompleksowości

Profesjonalny ośrodek leczenia uzależnień proponuje różne metody terapeutyczne: detoksykację, leczenie farmakologiczne, indywidualne spotkania z terapeutą, pracę w grupie, zajęcia edukacyjne, treningi psychologiczne.

Wśród tych metod nie istnieją bardziej lub mniej ważne, bo każda z nich nakierowana jest na określone problemy. Im bardziej kompleksowa jest jednak terapia, tym większa będzie skuteczność leczenia, a także podtrzymania jego efektów i zapobiegania nawrotom nałogu.

Klinika AKME to całodobowy ośrodek leczenia uzależnień, który proponuje pacjentom uczestnictwo w różnego rodzaju grupach terapeutycznych. Osoby, którym udało się opanować nałóg, mogą zdecydować się na spotkania nastawione na zapobieganie nawrotom i wzmacniania konstruktywnych zachowań.

Członkowie ich rodzin znajdą natomiast wsparcie w odrębnych grupach, w których mają szansę pokonać poczucie bezsilności i zmęczenia. Każda z grup jest prowadzona przez certyfikowanego terapeutę.

Pokonanie uzależnienia wymaga czasu, cierpliwości i siły. Potężnym źródłem tej ostatniej są inni ludzie, którzy pokonują tę samą drogę, w tym samym celu. Każdy członek grupy potrzebuje wsparcia i co ważne, sam jest wsparciem dla innych.

Bibliografia:
 1. Ryszkowski A. i wsp. Walka z uzależnieniem alkoholowym.Journal of Clinical Healthcare 1(2015): 14-43
 2. Groups and Substance Abuse Treatment. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK64223/ Data dostępu: 25.09.2018
 3. Nowakowska M. Wsparcie dla rodzin osób uzależnionych.https://narkomania.org.pl/czytelnia/wsparcie-dla-rodzin-osob-uzaleznionych/ Data dostępu: 25.09.2018
 4. Frąckowiak M., Motyka M.Charakterystyka problemów społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu. Hygeia Public Health 2015, 50(2): 314-322
Zamknij