DETOKS 24H: 603 280 728 TERAPIA 24H: 605 280 728

Terapia alkoholowa Warszawa - leczenie alkoholizmu Warszawa

Alkoholizm jest uznawany przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę, która może doprowadzić osobę uzależnioną do śmierci. Według przyjętej definicji zespół uzależnienia od alkoholu jest stanem zmian psychicznych oraz somatycznych, charakteryzujących się określonymi reakcjami behawioralnymi i innymi. Obejmują one skłonność do stałego lub okresowego zażywania alkoholu celem doznania jego efektów psychicznych. Picie alkoholu staje się dla osoby uzależnionej nadrzędne wobec pozostałych zachowań. Terapia alkoholowa Warszawa to jedna z metod wskazywanych przez WHO jako droga do wyleczenia tej choroby.

człowiek uzależniony alkoholowo - leczenie alkoholizmu warszawa

Jakie objawy wskazują na potrzebę podjęcia terapii alkoholowej Warszawa?

Istnieją dwa kryteria diagnostyczne, za pomocą których można stwierdzić pojawienie się problemów związanych z alkoholem. Zostały one opracowane przez WHO oraz Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w podręczniku DSM. Zgodnie z przyjętym systemem terapia uzależnień alkoholowych może przydać się osobom, które:

– odczuwają silną potrzebę spożywania alkoholu,

– mają trudności z kontrolowaniem picia,

– nadużywają substancji wyskokowych,

– z powodu alkoholu zaniedbują obowiązki lub alternatywne przyjemności i zainteresowania,

– kontynuują picie pomimo świadomości o pojawieniu się szkodliwych zaburzeń fizycznych wynikających z nadmiernego spożywania alkoholu.

Klasyfikacja DSM-III zwraca również uwagę na trzy wzorce patologicznego używania napojów wyskokowych: codzienne spożywanie w dużej ilości, regularne ciężkie picie weekendowe oraz tzw. ciągi alkoholowe, które mogą trwać nawet miesiącami, następujące po długich okresach trzeźwości.

Pojawienie się tych objawów może oznaczać, że należy poszukać profesjonalnej pomocy. Ośrodek leczenia alkoholizmu to najskuteczniejsza metoda na podjęcie walki z chorobą. Warto zaznaczyć, że samodzielne wychodzenie z choroby może okazać się niezwykle trudne. „Domowe sposoby” są nieskuteczne i mogą zakończyć się dalszymi problemami. Nie wystarczy odciąć osoby zmagającej się z alkoholizmem od źródła alkoholu (to nie rozwiązuje problemu; ponadto może znaleźć inny sposób na zaopatrzenie się w trunki) lub stosowanie leków bez nadzoru (co może skończyć się lekomanią). Tylko fachowa opieka ułatwia uporanie się z przyczynami choroby.

przebieg terapii - terapia alkoholowa warszawa

Jak przebiega terapia? - leczenie alkoholizmu Warszawa

Psychoterapia jest obecnie podstawową formą leczenia uzależnienia od alkoholu. Rozwiązania farmakologiczne stanowią jedynie uzupełnienie metody. Wynika to z faktu, że alkoholizm jest głównie uzależnieniem psychicznym (które może przerodzić się w fizyczne), więc preparaty zyskują na znaczeniu wyłącznie podczas występowania zespołu abstynencyjnego. Psychoterapia alkoholowa Warszawa ma natomiast za zadanie uświadomienie pacjentowi problemu oraz zmotywowanie go do podjęcia dalszego leczenia.

Leczenie uzależnienia od alkoholu dzieli się na dwa etapy. Pierwszy – diagnostyczny – polega na konsultacjach z lekarzem prowadzącym oraz terapeutą uzależnień. Podczas wywiadu rozpoznaje się problem, określa się wzorce zachowań i wykonuje wszystkie potrzebne badania, co skutkuje postawieniem diagnozy i omówienia warunków dalszej współpracy. Drugi etap – terapeutyczny – obejmuje właściwe formy leczenia dopasowane do potrzeb pacjenta.

Nasz prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu oferuje nowoczesne i efektywne metody terapii. Należy do nich m.in. terapia stacjonarna. Zapewnia ona całodobową opiekę nad pacjentami włącznie z noclegiem oraz wyżywieniem (utrzymywanie odpowiedniej diety jest jedną z form wspierania właściwej terapii). Ośrodek dla alkoholików daje osobom uzależnionym czas na rekonwalescencję i przemyślenia konieczne dla zauważalnej poprawy stanu zdrowia, a także uświadomienia sobie mechanizmów powstania nałogu. Program dnia w Klinice obejmuje ponadto intensywne oddziaływanie terapeutyczne, w skład którego wchodzą indywidualne oraz grupowe konsultacje psychologiczne i psychiatryczne. Jeśli chodzi o leczenie alkoholizmu Grodzisk Mazowiecki jest pod profesjonalną opieką naszych specjalistów.

Oprócz terapii stacjonarnej organizujemy grupy terapeutyczne dla walczących z nałogiem oraz osób żyjących w związku emocjonalnym z uzależnionymi. Odbywają się one raz w tygodniu w naszej Klinice.

Jak długo trwa leczenie uzależnienia od alkoholu Warszawa?

Nie istnieje jeden schemat, którego zastosowanie gwarantuje szybkie pozbycie się szkodliwych przyzwyczajeń. W związku z tym o wyborze metody i długości leczenia decydują specjaliści. Zdarzają się sytuacje, w których pierwotnie ustalany termin ulega zmianie. Jest to całkowicie naturalne, ponieważ psychoterapia alkoholowa stanowi proces, na który wpływa wiele czynników. Zadaniem terapeutów jest reagowanie na bieżąco na wszelkie zmienne i decydowanie o dalszym postępowaniu.

W przypadku terapii stacjonarnej, ośrodek dla alkoholików przyjmuje pacjentów na co najmniej 30 dni. Jeśli zachodzi potrzeba przedłużenia pobytu – opinię o konieczności wystawia prowadzący terapeuta na podstawie postępów osoby uzależnionej – to nasza Klinika jest otwarta na taką możliwość. Należy przygotować się, że miesiąc leczenia może okazać się niewystarczający.

Cykliczne spotkania grup terapeutycznych przygotowywane są w zupełnie inny sposób. Ośrodek uzależnień alkoholowych stanowi miejsce zgromadzania się pacjentów raz w tygodniu o ustalonej z góry godzinie. Tego typu terapia rozplanowana jest na okres wielu miesięcy – zazwyczaj sześciu, ale czasem i całego roku. Jedna sesja trwa półtorej godziny niezależnie od stosowanej przez specjalistę metody.

zakończona terapia alkoholowa warszawa

Czego uczą się pacjenci podczas terapii alkoholowej?

Bardzo często pacjenci nie chcą przyznać, że mają problemy związane z piciem napojów wyskokowych. Racjonalizują stosowanie używek i zrzucają winę na swoje zachowanie na zupełnie inne czynniki. Dlatego zadaniem psychoterapii alkoholowej w pierwszej kolejności jest uświadomienie pacjentowi problemu i skutków nadużywania. Dopiero po zaakceptowaniu własnego uzależnienia osoba zmagająca się z nałogiem może zostać zmotywowana do podjęcia leczenia.

Utrzymanie motywacji nie jest łatwe. W związku z tym terapeuci przekazują pacjentom wiedzę o sposobach przezwyciężania głodu alkoholowego, a następnie ćwiczą z nimi różne metody. Terapia uzależnień alkoholowych polega na zdobyciu umiejętności przydatnych w sytuacji, w której pacjent pozostanie bez całodobowej opieki profesjonalistów. Zmiana nastawienia, wyrobienie nowych nawyków i nauka asertywności (szczególnie ważna w sytuacjach towarzyskich) stanowi sam rdzeń leczenia.

Pacjenci muszą ponadto rozwijać swoje kompetencje społeczne, które mogły zostać utracone wskutek rozwijającej się choroby. Nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych lub brak świadomości mechanizmów powstawania uzależnienia bardzo często doprowadza do powrotu nałogu. Nasz ośrodek “leczenia alkoholizmu Warszawa” przykłada szczególną wagę do wytworzenia nowych wzorców zachowań, dzięki którym można uniknąć problemów związanych z piciem.

Po odbytej psychoterapii pacjenci opuszczają Klinikę z gruntowną wiedzą na temat własnej choroby oraz przekonaniem o korzyściach płynących z utrzymania trzeźwości.

wolność od alkoholu - leczenie alkoholizmu

Co po zakończonym pobycie w prywatnym ośrodku leczenia alkoholizmu?

Zakończenie leczenia w ośrodku nie musi jednak oznaczać końca terapii. Otrzymanie wsparcia od najbliższych oraz uczęszczanie na terapię grupową może okazać się kluczowe zwłaszcza w pierwszym etapie wychodzenia z nałogu. Dlatego tak ważne jest utrzymanie kontaktu ze specjalistami. Pomocne może okazać się także nawiązanie nowych kontaktów z osobami zmagającymi się z podobnymi problemami (np. podczas grupowych spotkań terapeutycznych).

Zdrowiejący alkoholicy powinni zastosować się do kilku zaleceń. Pamiętanie o nich pozwala uniknąć powrotu do starych przyzwyczajeń, a w konsekwencji sprawia, że leczenie staje się długotrwałe i skuteczne. “Terapia alkoholowa Warszawa” powinna wykształcić takie postawy jak:

– Świadome i głośne mówienie o swojej chorobie. W ten sposób osoba uzależniona nie zapomina o istocie problemu.

– Stanowcze odmawianie alkoholu w sytuacjach towarzyskich. Dotyczy to także unikania kupowania alkoholu do domu. Rodzina i najbliżsi również muszą się do tego zastosować.

– Unikanie miejsc i ludzi kojarzących się z nałogiem. Nierzadko osoby z przeszłości alkoholika mogą powodować chęć sięgnięcia po butelkę z alkoholem lub aktywnie do tego nakłaniać. Spotykanie się z nietrzeźwymi osobami również niekorzystnie wpływa na osobę zdrowiejącą.

– Utrzymywanie zdrowej diety. Długotrwała choroba mogła wywołać fizyczne zmiany, dlatego spożywanie odpowiedniej dawki płynów, a także regularne posiłki pomagają w rekonwalescencji. Dla osiągnięcia lepszych efektów należy ponadto zrezygnować ze słodyczy zawierających alkohol. Dotyczy to także niektórych leków.

– Podtrzymywanie kontaktów z osobami wspierającymi walkę z nałogiem. Mogą one okazać się bezcenne dla utrzymania motywacji, często służą też konkretną pomocą w kryzysowych sytuacjach.

kadra lekarska - terapia alkoholowa

Wykwalifikowana kadra

Prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu AKME zatrudnia uznanych specjalistów, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę o tym, jak współpracować z osobami uzależnionymi. Certyfikowani terapeuci są gwarancją otrzymania fachowej pomocy w każdej sytuacji.

Nasi pracownicy stosują nowatorskie metody do pokonania nałogu swoich pacjentów. Terapia odbywa się z poszanowaniem godności osób uzależnionych, co jest niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego celu zwłaszcza w momencie, gdy pojawiają się komplikacje związane z utrzymaniem motywacji pacjentów do dalszego leczenia. Ośrodek uzależnień alkoholowych AKME współtworzą terapeuci wielu specjalizacji: psychologii, psychoterapii, psychiatrii i terapii uzależnień. Oznacza to, że pacjenci pozostają pod stałą kompleksową opieką.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby, w której odbywa się leczenie alkoholizmu w Warszawie i okoliczne miejscowości mogą liczyć na naszą pomoc w tej sprawie. Klinika Leczenia Uzależnień i Promocji Zdrowia AKME mieści się w Adamowiznie przy ul. Radziejowickiej 120. Chętnie udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania także drogą telefoniczną (605-280-728) lub mailową (akme@klinika-akme.pl). Nasi terapeuci wyjaśnią szczegóły związane z prowadzeniem terapii alkoholowej i pomogą w znalezieniu właściwych rozwiązań.

Zamknij