DETOKS 24H: 603 280 728 TERAPIA 24H: 605 280 728
Oferta terapeutyczna realizowana w ośrodku stacjonarnym AKME

Oferta terapeutyczna realizowana w ośrodku stacjonarnym AKME

Do terapii leczenia uzależnień przyjmujemy pacjentów uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu. Program realizowany w ośrodku trwa 30 dni. W ośrodku stacjonarnym AKME realizowany jest podstawowy program leczenia uzależnień, w trakcie, którego motywujemy pacjenta do kontynuowania terapii zwanej pogłębioną realizowaną również w klinice AKME. Nadrzędnym celem każdego z trzech etapów leczenia jest poprawa, jakości życia pacjentów i ich otoczenia.

Leczenie osoby uzależnionej dzielimy na trzy etapy:

 • detoksykacja (odtrucie), polega na usunięciu z organizmu skutków zatrucia substancjami psychoaktywnymi oraz motywowanie pacjenta do podjęcia właściwego leczenia odwykowego
 • terapia podstawowa – wejście w program, który realizujemy w naszym ośrodku jest poprzedzony rozmową kwalifikacyjną z lekarzem psychiatrą.

Na tym etapie skupiamy się na dużej intensywności zajęć terapeutycznych grupowych wspartych sesjami indywidualnymi, gdyż leczenie uzależnienia polega na psychoterapii i psychoedukacji. Ma to na celu wpływanie na pacjenta za pomocą procesu grupowego (to sposób pracy z pacjentem, który daje możliwość na rozpoznanie obszaru problemowego pacjenta oraz umożliwia wprowadzanie zmian w myśleniu i funkcjonowaniu pacjenta) i sesji indywidualnych, na których realizujemy osobiste programy terapii, które są przeznaczone danemu pacjentowi.

W ramach psychoterapii indywidualnej pacjent może zaprosić członków rodziny lub inne osoby bliskie, (jeżeli wyrażają taką gotowość) w celu optymalizacji procesu leczenia.

Ta faza terapii podstawowej ma celu:

 1. identyfikację z uzależnieniem
 2. analizę destrukcji strat spowodowanych uzależnieniem w ważnych obszarach życia i funkcjonowania pacjenta
 3. dostarczenie wiedzy z zakresu danego uzależnienia – tematy realizowane to:
  • motywacja do leczenia,
  • uzależnienie jako choroba,
  • koncentracja życia wokół uzależnienia,
  • głód oraz sposoby radzenia sobie z nim, dzienniczek głodu,
  • mity i fakty na temat uzależnienia,
  • objawy osiowe uzależnienia,
  • fazy uzależnienia,
  • zalecenia dla osób uzależnionych,
  • bezsilność, utrata kontroli,
  • rodzina dysfunkcyjna,
  • wpływ uzależnienia na zdrowie,
  • straty wynikające z uzależnienia,
  • biochemia mózgu,
  • złość,
  • komunikacja werbalna i niewerbalna,
  • TAZA,
  • przemoc,
  • żal po stracie,
  • poczucie winy i wstydu,
  • poczucie własnej wartości,
  • inne uzależnienia,
  • mechanizm iluzji i zaprzeczeń,
  • mechanizm nałogowego regulowania,
  • asertywność,
  • wyzwalacze zewnętrzne i wewnętrzne,
  • nawrót,
  • sygnały ostrzegawcze, decyzje pozornie nieistotne,
  • siatka wsparcia,
  • mapa świata,
  • planowanie,
  • abstynencja a trzeźwienie,
  • świat potrzeb i wartości.
 4. nauka utrzymywania abstynencji
 5. nauka rozpoznawania i radzenia sobie z głodem wynikającym z uzależnienia
 6. nauka konstruktywnego radzenia sobie z emocjami
 7. zapobieganie nawrotom choroby
 8. stworzenie planu dalszego zdrowienia
Zamknij