DETOKS 24H: 603 280 728 TERAPIA 24H: 605 280 728

Klinika AKME

Klinika AKME jako ośrodek leczenia uzależnień jest jednym z niewielu zarejestrowanych, jako podmiot leczniczy certyfikowanych prywatnych ośrodków terapeutycznych z wpisem do księgi rejestrowej o numerze 000000200787. Prowadzimy działalność leczniczą zgodnie ze standardami PARPA oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy (Dz.U. 2012r Nr 0, poz. 739) w zakresie świadczenia usług zdrowotnych tj.: leczenia uzależnień, w tym świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu (kod 4744), leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych – detoksykacji (kod 4742), leczenia hazardu (kod 4740, 2740), konsultacje dla osób współuzależnionych (kod 1740,1744).

ZESPÓŁ KLINIKI AKME SKŁADA SIĘ Z OSÓB KOMPETENTNYCH Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W PRACY Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI. SĄ TO OSOBY DOSKONALE ROZUMIEJĄCE SPECYFIKĘ PROBLEMU UZALEŻNIENIA I PEŁNE EMPATII DO KAŻDEGO CZŁOWIEKA.

Bartosz JASIŃSKI

Psycholog

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kierunek Psychologia Kliniczna I Osobowości na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.

Specjalizuję się w zaburzeniach nastroju, lękowych, oraz całościowych zaburzeniach rozwoju. Ponadto interesuję się zagadnieniami związanymi z neuropsychologią kliniczną, oraz psychosomatyką. Doświadczenie zdobywałem podczas praktyk na oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim, oraz pracując w Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym.

Obecnie zajmuję stanowisko psychologa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym VillaClinic. W tym miejscu mam kontakt z pacjentami z chorobami o podłożu neurodegeneracyjnym, oraz uzależnionymi od substancji psychoaktywnych na skutek, którego wystąpiło uszkodzenie mózgu.

Ponadto pełnię funkcję psychologa/eksperta ds. badań naukowych w Fundacji Inteligent Technologies. W ramach fundacji prowadzę szkolenia o tematyce profilaktyki uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży.

Łukasz STRZĘBAŁA

Specjalista terapii uzależnień,
Magister pedagogiki o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Absolwent Uniwersytetu Świętokrzyskiego.

Uczestniczyłem w stażach klinicznych m.in. w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w placówkach stacjonarnych leczenia uzależnień jak i w poradniach leczenia uzależnień. Uczestniczyłem w wielu dodatkowych warsztatach i szkoleniach z zakresu profilaktyki i leczenia uzależnień. Posiadam również kwalifikacje do pracy ze sprawcami przemocy.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Swoją pracę poddaję stałej superwizji licencjonowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Patrycja STRZĘBAŁA

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia

Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Przez ostatnie lata doświadczenie zdobywałam pracując w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień I Współuzależnienia w Pruszkowie, Poradniach Leczenia Uzależnień. Byłam kierownikiem w Ośrodku Stacjonarnym Leczenia Uzależnień oraz na Oddziale Dziennym dla osób uzależnionych.

W psychoterapii bliskie jest mi myślenie poznawczo-behawioralne.
Pracuję z osobami uzależnionymi od różnych substancji psychoaktywnych i ich rodzinami. Posiadam uprawnienia do pracy ze sprawcami przemocy. W pracy z pacjentem koncentruję się na indywidualnym podejściu do problemów i potrzeb pacjenta. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Agnieszka KORCZAK

Psycholog
Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie kierunek psychologia kliniczna.

Uczestniczyłam w stażach klinicznych m.in. w Ośrodku Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie, Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności NZOZ w Kazuniu. Rozszerzam swoją wiedzę i doskonalę swoje umiejętności pracy terapeutycznej na licznych szkoleniach m.in. ukończyłam szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Jestem w trakcje certyfikacji na psychoterapeutę w nurcie poznawczo-behawioralnym wiedzę i umiejętności zdobywam w Centrum CBT posiadającego rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) członka European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Prowadzę terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych i współuzależnionych. Pracuję w nurcie integracyjnym wykorzystując techniki poznawcze i behawioralne. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Ewa GŁOWACKA-PATOKA

Certyfikowany psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego.

Jestem magistrem socjologii. Pracuję, jako certyfikowany psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia. Mam uprawnienia, jako nauczyciel zawodu oraz z interwencji kryzysowej.

Doświadczenia zawodowe zdobywałam w poradniach uzależnień i ośrodkach
zamkniętych w obszarze pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Pracowałam również ze sprawcami i ofiarami przemocy oraz osobami z traumą. Prowadzę warsztaty podnoszące umiejętności życiowe w różnych miastach Polski. Jestem autorką kilku publikacji.

Jerzy PATOKA

Certyfikowany superwizor

Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jestem pedagogiem resocjalizacji, certyfikowanym superwizorem i interwentem kryzysowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uczestniczyłem w szkoleniach organizowanych przez instytucje krajowe i zagraniczne zajmujące się profesjonalną pomocą psychologiczną.

Zajmowałem się pomocą psychologiczną rannym i poszkodowanym żołnierzom oraz rodzinom poległych w walce z terroryzmem. Od wielu lat udzielam pomocy psychologicznej, prowadzę zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty doskonalenia kompetencji życiowych.

Współpracuję z fundacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się doskonaleniem umiejętności i kompetencji zawodowych w ramach Europejskich Programów Operacyjnych.

Prowadzę zajęcia i grupy wsparcia dla osób pragnących zerwać z uzależnieniem oraz z ich rodzinami.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań Nad Stresem Traumatycznym oraz autorem publikacji z zakresu pomocy psychologicznej.

Zadzwoń i podejmij leczenie

Dojazd po Pacjenta nieoznakowanym samochodem – do 50 km GRATIS!

DETOKS 24H:  603 280 728

TERAPIA 24H:  605 280 728

Zamknij