DETOKS 24H: 603 280 728 TERAPIA 24H: 605 280 728

Psychoterapia grupowa

TRWA NABÓR DO NOWYCH GRUP TERAPEUTYCZNYCH

W przeciwieństwie do indywidualnej psychoterapii, grupowa pozwala na uczestnictwo w spotkaniach kilku lub kilkunastu osobom jednocześnie. Przyjmuje się, że optymalną liczbą pacjentów jest około 10, choć bywają zarówno mniejsze, jak i większe grupy. Wiele zależy od sposobu leczenia stosowanego przez terapeutę. W naszym ośrodku każdej grupie przewodzi wykwalifikowany, certyfikowany terapeuta uzależnień, który spotyka się z pacjentami raz w tygodniu.

Na czym polega psychoterapia grupowa?

Nie istnieje jeden sprawdzony sposób prowadzenia terapii uzależnień w grupach. Specjaliści dostosowują swoje działania do potrzeb każdego uczestnika i uczestniczki spotkań, biorąc pod uwagę cele, jakie zamierzają osiągnąć. Z tego względu psychoterapia grupowa może przybrać różne postaci. Wiedzę o stosowanych metodach i rodzaju terapii można uzyskać bezpośrednio od terapeuty lub ośrodka, w którym pracuje. Chętnie udzielimy wszystkich informacji na ten temat podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Kto może przyjść na spotkania?

Grupy terapeutyczne dedykowane są osobom zmagającym się z różnymi problemami związanymi z uzależnieniami. W Klinice AKME tworzymy kilka tematycznych psychoterapii grupowych, które dają pacjentom możliwość uporania się z konkretnymi trudnościami. Na przykład zorganizowaliśmy grupę dla osób uzależnionych, które chcą zapobiegać nawrotom choroby i wzmocnić zachowania konstruktywne, a także grupę dla osób pozostających w związkach emocjonalnych z uzależnionymi, aby nauczyły się radzić ze swoimi emocjami oraz zyskały możliwość zmiany obrazu własnej rodziny.

Zapis na spotkania poprzedzony jest indywidualną konsultacją z biegłym psychoterapeutą. Wywiad pomoże zrozumieć potrzeby i wymagania przyszłych uczestników, a także wskazać grupę, która najlepiej je spełni. Psychoterapia grupowa może być również poprzedzona rozmową kwalifikacyjną – dotyczy to pacjentów, którzy ukończyli leczenie w innych placówkach i chcieliby kontynuować je w ośrodku AKME w ramach tzw. etapu pogłębionego. Dzięki temu nasi pacjenci mogą zachować ciągłość terapii.

Jak długo trwa grupowa psychoterapia?

Organizowane przez nas spotkania odbywają się raz w tygodniu w z góry określonych godzinach, najczęściej wieczornych, które umożliwiają przybycie także pacjentom pracującym, uczącym się czy studiującym.

Czas trwania jednej sesji wynosi półtorej godziny, podczas których każdy pacjent ma okazję swobodnie wypowiedzieć się o swoich problemach. Liczba spotkań w ramach grupowej psychoterapii jest różny. Najczęściej odbywają się one co tydzień przez pół roku, mogą być jednak znacznie dłuższe (np. przez cały rok) w zależności od istoty terapii. Wszystkie informacje dotyczące rozłożenia w czasie terapii zawsze publikujemy na stronie. Można zapytać o to także prowadzących terapeutów.

Spotkania grupowe zamiast indywidualnych – dlaczego?

Grupowa psychoterapia pozwala osiągnąć cele, których nie można zrealizować na indywidualnych spotkaniach. Osoby uczestniczące w takiej terapii tworzą pewnego rodzaju grupę samopomocową, wspierającą wszystkich na sali w dążeniu do wyzdrowienia. Poczucie wsparcia jest nieocenione – pozwala zachować trzeźwość nawet w najtrudniejszych chwilach. Wynika to m.in. z możliwości obserwacji innych osób, którym udało się przezwyciężyć chorobę, ale także dzięki nawiązywaniu wzajemnych relacji.

Podczas spotkań pacjenci mogą podzielić się własnym doświadczeniem lub frustracjami w atmosferze zrozumienia i zaufania. Bardzo często wśród uczestników są osoby, które mają podobne doświadczenia lub historie. Słuchanie takich ludzi pomaga uzmysłowić sobie, że nie jest się jedyną osobą przeżywającą podobny ból i trudności, co w konsekwencji uczy sposobów radzenia sobie z problemami oraz daje nadzieję na wyzdrowienie. Psychoterapia grupowa może w ten sposób stanowić nie tylko metodę leczenia, ale również motywację do dalszych prób w razie niepowodzeń i przeżywania bardzo trudnych chwil.

Wywiązywanie się dyskusji podczas terapii jest kolejną niewątpliwą zaletą grupowych zajęć. Z pomocą terapeuty uczestnicy mogą podjąć na forum istotne dla nich tematy. Człowiek jest istotą społeczną, dlatego zdanie grupy może być ważniejsze niż pojedynczego terapeuty.

Korzyści wynikające z pracy w grupie

Motywacja jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na skuteczność prowadzonej terapii. Psychoterapia grupowa angażuje uczestników i uczestniczki do pracy nad sobą, a możliwość zweryfikowania postępów przez pozostałe osoby jest cennym źródłem motywacji. Wsparcie grupy ma znaczenie także w przypadku podejmowania trudnych decyzji oraz dla samego procesu uczenia się. Wzmacnianie pozytywnych postaw w grupie jest znacznie efektywniejsze niż indywidualne.

Psychoterapia grupowa jest również okazją do otrzymania informacji zwrotnej na temat własnego postępowania. Dzięki temu pacjenci mogą na bieżąco korygować zachowanie, zdobywać wiedzę o rozwiązywaniu konkretnych problemów, weryfikować własne poglądy i przekonania, a przede wszystkim zauważyć związki przyczynowo-skutkowe swoich działań. Osoba uzależniona uczy się reakcji na cudze oraz własne emocje, co pomaga wykształcić empatię niezbędną do poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zajęcia grupowe nie pozostają bez wpływu na kompetencje społeczne i komunikacyjne pacjentów. Za ich pomocą można nawiązywać nowe kontakty, uczyć się przezwyciężać trudności w werbalizowaniu emocji oraz rozwijać zdolności. Wiedza wyniesiona z grupowej psychoterapii ma ogromne znaczenie przy kształtowaniu i utrwalaniu relacji poza grupą. Osoby uzależnione mogą w ten sposób przestać odczuwać wyobcowanie w swoim prywatnym otoczeniu.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w przygotowywanych przez Klinikę Leczenia Uzależnień AKME psychoterapiach grupowych. Można to zrobić telefonicznie (605-280-728), mailowo (akme@klinika-akme.pl) lub za pośrednictwem formularza dostępnego na tej stronie. Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej siedziby w Adamowiźnie koło Grodziska Mazowieckiego, przy ul. Radziejowickiej 120.

Napisz do nas lub zadzwoń

Zadzwoń i podejmij leczenie

Dojazd po Pacjenta nieoznakowanym samochodem – do 50 km GRATIS!

DETOKS 24H:  603 280 728

TERAPIA 24H:  605 280 728

Zamknij