DETOKS 24H: 603 280 728 TERAPIA 24H: 605 280 728
Co to jest uzależnienie?

Co to jest uzależnienie?

Można by powiedzieć, że większość z ludzi a w zasadzie wszyscy potrzebujemy w życiu codziennym jakiejś rekompensaty za trudy, z jakimi zmagamy się w „szarości” dnia codziennego. Może być to koncert, kino, teatr, czytanie książek, jednak wielu z ludzi wybrało inną drogę odrywania się od rzeczywistości. Sięgają po środki, które w początkowym okresie zażywania wiele dają, ale później zabierają o wiele więcej, nie dając już nic oprócz chwili ulgi w cierpieniu.

Uzależnienie to nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji czy wykonywania jakiejś czynności. W potocznym rozumieniu ta definicja odnosi się do alkoholu, narkotyków i leków, jednak termin ten w szerokim znaczeniu może odnosić się również do hazardu, Internetu czy sexu.

Wyróżnia się dwa rodzaje uzależnień – uzależnienie psychiczne i fizyczne.

To pierwsze odnosi się do silnej potrzeby zażywania substancji, która ma uśmierzyć wszelkiego rodzaju dolegliwości (bóle), to drugie charakteryzuje się silną potrzebą psychiczną zażywania danej substancji lub powtarzalności określonych zachowań.

Uzależnienie bardzo często traktowane jest, jako brak silnej woli u ludzi, którzy gdyby tylko zechcieli mogliby sami przestać używać danej substancji. To błędne rozumowanie. Uzależnienie jest chorobą, którą trzeba leczyć jak każdą inną, aby nie postępowała.

Uzależnienie jest chorobą „demokratyczną”, może doświadczyć jej każdy, bez względu na wiek, płeć, poziom intelektualny, wykształcenie, czy wykonywany zawód.


Mechanizmy uzależnienia

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, podstawą uzależnienia jest powtarzalność przyjmowania substancji lub wykonywania konkretnych zachowań pomimo bolesnych konsekwencji psychicznych, fizycznych, społecznych, prawnych, moralnych, duchowych itd., Dlaczego tak się dzieje? Pewnie nie raz zastanawiałeś się nad tym, co powoduje ten patomechanizm powstawania destrukcyjnej orientacji życiowej?! Ano dzieje się tak na skutek powstawania psychologicznych mechanizmów uzależnień.

Jednym z tych mechanizmów jest mechanizm iluzji i zaprzeczeń, który to sprawia, że uzależniony w iluzyjny sposób manipuluje własnym myśleniem (a co za tym idzie zachowaniem) po to, by „za wszelką cenę” nie rozstawać się ze swoją substancją, lub z zachowaniem. Mechanizm ten uniemożliwia takiej osobie na zobaczenie ogromu strat wynikających z uzależnienia.

Drugi mechanizm to mechanizm nałogowego regulowania uczuć i emocji, który powoduje izolację uczuciową osoby uzależnionej od otoczenia wynikającą z częstego przynoszenia sobie ulgi za pomocą określonej substancji czy zachowań. Mechanizm trzeci polega na zaburzonym, skrajnym przeżywaniu samego siebie – od euforii w stanie po zażyciu środka do doświadczania bezradności i rozpaczy w fazie odstawienia.

Leczenie uzależnienia

Jedyną skuteczną formą leczenia uzależnienia jest psychoterapia, w określonych przypadkach wsparta farmakoterapią. Programy zdrowienia dla osób uzależnionych planowane powinny być na okres od kilku miesięcy do kilku lat.

Bardzo ważne jest, aby w pierwszym okresie leczenia ten program zaczął się od leczenia w warunkach stacjonarnych. Warunki te umożliwiają zwiększenie intensywności zajęć, co za tym idzie osiągnięcie w krótszym czasie tego, co można zdobyć w wielomiesięcznych programach ambulatoryjnych.

Optymalny wzorzec powrotu do zdrowia zakłada skorzystanie z profesjonalnej psychoterapii polegającej na włączeniu osoby uzależnionej do kontaktu indywidualnego z terapeutą jak i do grupy terapeutycznej, która stwarza szansę na naukę dojrzałej filozofii życia oraz nabyciu umiejętności potrzebnych do radzenia sobie w przeżywaniu siebie i otoczenia na trzeźwo.

W trakcie terapii osoba uzależniona przy wsparciu wykwalifikowanego terapeuty uczy się rozpoznawać mechanizmy uzależnienia u siebie i małymi krokami je „rozbijać”. Pozwala to Jej dostrzec ogrom destrukcji w swoim życiu spowodowanym czynnym uzależnieniem.

Terapia ma na celu pomóc takiej osobie przeżyć ten nieprzyjemny stan bez „pomocy” określonej substancji, co pozwoli Jej zacząć na nowo budować konstruktywne relacje z otoczeniem, poznać swoje pragnienia, budować pozytywne wsparcie w swoim otoczeniu, kreować nową postawę wobec siebie i świata zewnętrznego, rozwinąć tak zaniedbaną sferę duchową, a co najważniejsze zacząć dbać i szanować własne życie.

Zamknij